Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

Zaścianek Mazowsza - logoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat: Zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w ramach naboru wniosków numer I/2020/G dotyczących przedsięwzięcia „ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności”.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców i podmiotów z terenu gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn nie wykonujących działalności gospodarczej.

Chęć udziału w szkoleniach należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.zascianekmazowsza.pl lub w biurze LGD drogą elektroniczną: e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub osobiście/pocztą do biura LGD na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD oraz pod numerem telefonu 29 767 18 25.

Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD
Skip to content