Zgłoś się do Programu Korpus Wsparcia Seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie zaprasza mieszkańców gminy Goworowo w wieku 65+ do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Seniorze chcesz czuć się bezpiecznie? Zgłoś się po opaskę bezpieczeństwa do dnia 29.07.2022 r. i złóż formularz zgłoszenia do Programu. Opaska wyposażona jest w min. 3 z następujących funkcji:

  • sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Senior nie pokrywa kosztów związanych z uzyskaniem opaski bezpieczeństwa.

DO 29 LIPCA ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU!

Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie – poniedziałek – piątek w godzinach: 7:30-15:30.

Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria łącznie:

  • zamieszkuje na terenie Gminy Goworowo,
  • jest osobą w wieku 65 lat i więcej, mającą problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącą samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkającą z osobami bliskimi, które nie są w stanie jej zapewnić wystarczającego wsparcia,
  • wyrazi zgodę na udział w Programie, przestrzeganie Regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas procesu rekrutacji i realizacji programu.

Rekrutacja prowadzona jest w terminie 18.07.2022-29.07.2022.

Wspieraj seniora. Pytania i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Do pobrania Program Korpus Wsparcia Seniorów 2022

Do pobrania Informator Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (podstawowe informacje o programie, najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji programu)

Do pobrania plakat Programu Korpus Wsparcia Seniorów

 

Zgłoś się do Programu Korpus Wsparcia Seniorów
Skip to content