10 lat Klubu Seniora „Rozmaryn” z Kunina

Klub Seniora w Kuninie skończył 10 lat. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w niedziele  29 czerwca 2014 r. w Sali Bankietowej w Kuninie. Klub Seniora w Kuninie powstał w 2004 roku z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Goworowie. Pierwsze spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Kuninie i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na spotkanie przybyli seniorzy z Kunina oraz sąsiadujących miejscowości. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wspólnie ustalili miejsce i terminy comiesięcznych spotkań oraz wybrali Prezesa Klubu, którym została Pani Mieczysława Paprocka, zamieszkała w Szarłacie i pełni tą funkcję do dziś.

Klub Seniora działa prężnie do dnia dzisiejszego. Uwieńczeniem 10-letniej pracy było spotkanie w Sali Bankietowej w Kuninie, w  którym uczestniczyli zarówno Seniorzy z Klubu z Kunina, jak i z Klubu Seniora z Goworowa oraz zaproszeni gości. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Małgorzata Maria Kulesza-Wójt Gminy Goworowo, Pan Antoni Mulawka- Sekretarz Gminy – Radny Powiatowy, Pan Marian Krupiński-Radny Sejmiku Województwa, Pan Leszek Jakubczyk-lekarz rodzinny z Kunina, Pan Janusz Bogusław Gajewski – były Wójt Gminy Goworowo, Pani Elżbieta Kowalczyk – były skarbnik Gminy Goworowo, Zofia Napiórkowska -Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego i Dyrektor Oddziału w Troszynie, Pani Anna Kanclerz z ramienia Szkoły Podstawowej w Kuninie, Pani Barbara Kuczyńska – Kierownik GOKSiR w Goworowie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie – Pani Bożena Pomacho wraz z pracownikami.

10 lat Klubu Seniora „Rozmaryn” z Kunina

Jubileusz rozpoczęła Pani Mieczysława Paprocka – Prezes Klubu Seniora w Kuninie, która powitała wszystkich. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja funkcjonujących chórów z Kunina i Goworowa przy akompaniamencie Pana Tadeusza Kuśmierczyk. Następnie Seniorzy oraz przybyli goście bawili się przy muzyce zespołu ATEST, który nieodpłatnie zatroszczył się o oprawę muzyczną  podczas tej uroczystości. Cała uroczystość przebiegała w radosnych nastrojach.
Życzymy Seniorom, aby kolejne lata były równie owocne i twórcze, jak te 10 lat, które mają już za sobą!

Składamy serdeczne podziękowania Państwu Krystynie i Jerzemu Manowski – właścicielom Sali Bankietowej za udostępnienie lokalu i przygotowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości.

10 lat Klubu Seniora „Rozmaryn” z Kunina
Skip to content