Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie przystąpił do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego Kwota całkowita realizacji Programu – 111 955 zł

Nabór Uczestników do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

Wójt Gminy Goworowo informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego państwowego funduszu celowego Kwota całkowita realizacji Programu – 73 440 zł Kwota dofinansowania

Skip to content