Day: 6 lutego 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 63648,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 179461,86 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Skip to content