Bal Andrzejkowy 2018

24 listopada 2018 r. odbył się Bal Andrzejkowy dla Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany w Szkole Podstawowej w Goworowie, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie. W zabawie tanecznej uczestniczyły nie tylko osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z naszej gminy, ale również zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych miejscowości, Czerwin, Olszewo Borki, Krasne oraz Lubiejewo.

Inauguracyjnym punktem Balu były krótkie wystąpienia Pani Barbary Piaseckiej – prezesa Stowarzyszenia „Jesteśmy Betanią” oraz Pana Piotra Kosiorka – Wójta Gminy Goworowo. Przy andrzejkowych rytmach wspólnie bawiło się około 120 osób. Poza możliwością tańca, na uczestników czekał poczęstunek oraz okolicznościowe upominki. Gromkie brawa i słowa uznania usłyszeli uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie, którzy podczas swojego występu przedstawili niektóre odwołania i tradycje andrzejkowe. Ponadto  spotkanie uświetnił również występ harcerzy z VII Goworowskiej Drużyny Harcerskiej „Zorza”, pod opieką Pani Elżbiety Bienieckiej, który spowodował wzruszenie u niejednego gościa. Kulminacyjnym punktem był wybór Króla i Królowej Balu oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Bal Andrzejkowy to niepowtarzalna okazja do wspólnej integracji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, aktywnego spędzenia czasu w gronie przyjaciół oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Zorganizowanie Balu nie byłoby możliwe bez pracy wielu życzliwych osób oraz współpracy między instytucjami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie pragniemy serdecznie podziękować za pomoc oraz okazane wsparcie współorganizatorom powyższej inicjatywy: Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”, Powiatowi Ostrołęckiemu, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Czarnowie, Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Goworowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Goworowie oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom z VII Goworowskiej Drużyny Harcerskiej oraz sponsorom prywatnym, którzy wsparli nasze przedsięwzięcie.

Bal Andrzejkowy 2018

Bal Andrzejkowy 2018
Skip to content