Projekt systemowy

Warsztat umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego – spotkanie z dietetykiem

Logotyp EU EFS

7 listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się spotkanie beneficjentek projektu systemowego: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowie” z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej –

Skip to content