Dodatkowy nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego ogłasza nabór na 1 DOROSŁEGO UCZESTNIKA PROGRAMU posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Objęcie asystenturą nastąpi od maja 2023 r. do grudnia 2023 r. w wymiarze 370 godzin łącznie. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi. Działania podejmowane w ramach Programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Pierwszeństwo w korzystaniu z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą miały osoby, które zamieszkują samotnie i nie mogą liczyć na żadne wsparcia ze strony członków rodziny oraz nie korzystają z innego wsparcia z ośrodka pomocy społecznej.

Karty zgłoszeń do programu można pobrać na stronie GOPS Goworowo, następnie wypełnione należy przekazać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby GOPS Goworowo, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, 07-440 do dnia 25.04.2023 r.

Więcej informacji na temat Programu udzieli pracownik socjalny ds. obsługi projektów p. Anna Gałązka tel. 29 7614015.

Pliki do pobrania

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dodatkowy nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
Skip to content