Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie wyróżniony!

Logo Zawsze pomocniGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie otrzymał wyróżnienie za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się podczas Konferencji pt.: „Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji” promującej działania aktywnej integracji na Mazowszu w ramach projektu systemowego 7.1.3 PO KL „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” w 2012 r., która odbyła się w dniach 22–23 listopada 2012 r. w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, ul. Miodowa 14. GOPS został uhonorowany jako instytucja pomocy społecznej realizująca dobre praktyki w aktywnej integracji społeczności lokalnych we wspieraniu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej znakiem „Zawsze pomocni”.

Wyróżnienie Zawsze pomocni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie wyróżniony!
Skip to content