Gminny punkt konsultacyjny programu CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie został uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu priorytetowego pod nazwą „Czyste powietrze”.

Czyste powietrze zdrowy wybórPunkt informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie oraz umożliwia uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zasad programu. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Goworowo.

Gmina została włączona do wsparcia i obsługi beneficjentów w procesie składania wniosków o podstawowy i o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu, pomocy w uzyskaniu i rozliczaniu dofinansowania.

Mieszkańcy gminy Goworowo mogą skorzystać z pomocy pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie przy składaniu i rozliczaniu wniosku.

Pracownik Ośrodka zapewni:

  • udzielenie informacji o zasadach programu osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania wniosku, złożenia i jego wydruku,
  • dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych o programie,
  • pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania, między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Goworowo.

Mając na względzie bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców, przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny.

Kontakt telefoniczny: 29 7614015.

Kontakt mailowy: kancelaria@gops.goworowo.pl

Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. S. Dulczewskiego 1A, pok. nr 6 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00). Zachęcamy do korzystania z Punktu.

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste powietrze” dostępne są:

Gminny punkt konsultacyjny programu CZYSTE POWIETRZE
Skip to content