Konferencja podsumowująca 2011

W dniach 19-20.11.2011 r. odbył się 2–dniowy wyjazd konferencyjny do miejscowości Kiermusy podsumowujący projekt: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W sesji brały udział uczestniczki projektu i osoby realizujące projekt. Na wyjeździe odbyły się warsztaty psychologiczne matek z psychologiem, analiza kontraktów, ocena i ewaluacja projektu. Sformułowano wnioski do dalszego uczestnictwa i działań w programie. Podczas konferencji podsumowującej panie podzieliły się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie, a także wyraziły chęć uczestnictwa na rok 2012. Udział w projekcie pomógł kobietom w przezwyciężeniu własnych problemów i zmienił relację między członkami rodziny. Wszystkie uczestniczki uznały, że realizowanie tego rodzaju programów na terenie gminy jest potrzebne i są zainteresowane udziałem w podobnych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja podsumowująca 2011
Skip to content