Nabór na osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie w związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłasza nabór na osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej dla osoby dorosłej niepełnosprawnej w formie pobyt dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone  przez:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej (pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej);
  2. osoby posiadające, co  najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Więcej szczegółów w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Goworowie, ul. Dulczewskiego 1A lub tel. 29 7614015 – p. Anna Gałązka.

Nabór na osobę świadczącą usługi opieki wytchnieniowej
Skip to content