Pomóż nam opracować Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie udostępnionych ankiet i przekazanie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie do dnia 13 września 2021 r.

Ankieta: „Problemy osób starszych w opinii mieszkańców”

Ankieta: „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”

Ankieta: „Problemy osób starszych w opinii osób w wieku 60+”

Ankieta: „Przemoc w rodzinie”

Ankieta „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Pomóż nam opracować Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goworowo
Skip to content