Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
przystąpił do realizacji resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji Programu – 143 105,37 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 143 105,37 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • 2 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • 7 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym  stopniu niepełnosprawności.

Działania podejmowane w ramach Programu polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla mieszkańców Gminy Goworowo są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie.

Program realizowany jest w okresie od 1 marca 2023 r. do 31.12.2023 r.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
Skip to content