Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie
przystąpił do realizacji resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
państwowego funduszu celowego

Kwota całkowita realizacji Programu – 63 666,80 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 63 666,80 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym mające na celu czasowe odciążenie od codziennych obowiązków.

Liczba Uczestników Programu to 7 osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad 7 dorosłymi osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, poprzez zapewnienie opiekunom czasu na odpoczynek i regenerację,
  • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Goworowo są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program realizowany jest w okresie od 1 marca 2023 r. do 31.12.2023 r.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
Skip to content