Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze

Dla kogo wsparcie?

Od 1 lipca program „Rodzina 500+” obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia „Rodzina 500+” nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Jak uzyskać świadczenie z programu „Rodzina 500+”?

Aby uzyskać prawo do świadczenia „Rodzina 500+” na nowych zasadach, rodzice dziecka, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, a będą jednocześnie ubiegać się o przyznanie świadczenia również na pierwsze dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie na nowy okres zasiłkowy do 31 maja 2021 r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną (online):

a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Aby przyśpieszyć realizację programu „Rodzina 500+” i wypłatę świadczeń, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Baner Wniosek 500+

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie ul. Ks. S. Dulczewskiego 1A – Dział Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 6).

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. należy złożyć kolejny wniosek od lutego 2021 r.

Rodzice muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. Ważne terminy:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie będzie przyznane od października i zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie będzie przyznane od listopada i zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku i zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie z programu „Rodzina 500+” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie i pod numerem telefonu 29 7614015 wew. 206 oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia, który obowiązuje od 1 lipca 2019:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Skip to content