Sesja wyjazdowa w Giżycku

W dniach 30.11.-01.12.2012 r. odbyła się 2-dniowa sesja wyjazdowa podsumowująca projektu: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” w ramach Podziałania 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W sesji brały udział uczestniczki projektu i osoby realizujące projekt.

Na wyjeździe odbyły się warsztaty psychologiczne matek z psychologiem, analiza kontraktów, ocena i ewaluacja projektu. Podczas konferencji podsumowującej projekt Panie podzieliły się swoimi wrażeniami z udziału w projekcie. W wyniku ankiety ewaluacyjnej, które wypełniały Panie na spotkaniu wynika:

  • Wszystkie Panie uważają,, że realizowanie tego typu programów na terenie Gminy Goworowo jest potrzebne.
  • Uważają, że uczestnictwo w projekcie wpłynie na ścieżkę w przyszłej pracy zawodowej.
  • Poprzez udział w projekcie zwiększyły się zdolności komunikacyjne, lepszy kontakt z członkami w rodzinie.
  • Panie widzą zmiany u siebie, zmieniło się podejście do wizerunku rodziny wielodzietnej.

Działania, które były w tym roku w ramach projektu sprostały oczekiwaniom Pań. Na zakończenie konferencji każda z uczestniczek otrzymała zaświadczenie.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sesja wyjazdowa w Giżycku
Skip to content