Spotkanie Asystentów rodziny

Dnia 28 czerwca 2019 roku odbyło się IX Spotkanie Asystentów rodziny, w którym uczestniczyli asystenci rodziny z całego powiatu ostrołęckiego. Zjazd odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnowie.

Asystent rodziny jest nowym i kolejnym zawodem powstałym do pracy z rodziną w obszarze wsparcia rodziny. Głównym zadaniem asystenta jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie rozwiązań trudności życiowych. Ze względu na trudny charakter pracy dzięki spotkaniom asystenci rodziny mogą wymienić się własnymi doświadczeniami, omówić trudne przypadki rodzin, otrzymać wsparcie oraz wspólnie się zintegrować. W spotkaniu uczestniczyły również Panie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które przeprowadziły szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z różnymi dysfunkcjami oraz rodzicami, stosowanie metod wychowawczych.

Spotkanie Asystentów rodziny

Dzięki uprzejmości Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnowie mogliśmy skorzystać z polany, na której znajdowało się ognisko oraz z altanki z grillem. Wspólnie piekliśmy kiełbaski korzystając ze słonecznej pogody. Po zakończonym spotkaniu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wręczył uczestnikom pamiątkowe długopisy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania oraz Środowiskowemu Domu Samopomocy w Czarnowie. Wszystkim życzymy owocnej pracy.

Spotkanie Asystentów rodziny

Spotkanie Asystentów rodziny
Skip to content