Spotkanie informacyjne

W dniu 20.01.2014 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się spotkanie informacyjne z uczestniczkami oraz osobami realizującymi projekt systemowy, na którym przedstawiono główne założenia projektu, omówiono działania które będą realizowane oraz korzyści płynące z uczestnictwa w nim. Działania w ramach projektu będą realizowane do 31.12.2014 r.

 

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkanie informacyjne
Skip to content