VII Bieg Goworowski

10 czerwca 2018 roku odbył się VII Bieg Goworowski „Bieg dla zdrowia” – organizowany przez Wójta Gminy Goworowo,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. Po raz kolejny Powiat Ostrołęcki był współorganizatorem biegu oraz finansował nagrody dla laureatów. W bieżącym roku odbyły się cztery konkurencje: bieg dla dzieci ze szkoły podstawowej (1km), dla uczniów gimnazjum (3km) oraz osób dorosłych, w kilku kategoriach wiekowych (10km). Po raz pierwszy odbyła się również konkurencja nordic-walking. W VII Biegu Goworowskim wystartowało 108 zawodników, wszyscy ukończyli bieg.

Wyniki zawodów można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.protimer.pl/bio/wyniki/zawody/455/vii-bieg-goworowski-bieg-dla-zdrowia

Na trasie biegu głównego, liczącego 10 km, przygotowane były punkty z wodą oraz kurtyny wodne, które miały za zadanie wspomóc uczestników, ze względu na upał w to niedzielne popołudnie. Na trasie zapewniono biegaczom również pomoc medyczną, z której na szczęście nikt nie musiał skorzystać.

Po przekroczeniu linii mety, wszyscy zawodnicy zostali uhonorowani okolicznościowymi medalami, zaproponowano im także ciepły posiłek (bigos) oraz domowe ciasto dla zregenerowania utraconej energii. Po zawodach odbyła się dekoracja laureatów, którzy otrzymali  nagrody rzeczowe oraz puchary.

O tegorocznym biegu można również przeczytać na stronie internetowej: http://przetartyszlak.pl/?p=6821

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie, składa serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji VII Biegu Goworowskiego: Pani Małgorzacie Marii Kulesza Wójtowi Gminy Goworowo, Panu Stanisławowi Kubeł Staroście Ostrołęckiemu,  Panu Antoniemu Mulawka Sekretarzowi Gminy Goworowo, Panu Januszowi Frydryk Dyrektorowi Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sporu i Rekreacji w Goworowie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Goworowie oraz, Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej Lipianka oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Ponikiew Mała, Policjantom z Posterunku Policji w Goworowie, Policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Pragniemy gorąco podziękować Wolontariuszom, którzy wspomogli organizację tegorocznego biegu.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy w przyszłym roku!

VII Bieg Goworowski
Skip to content