Warsztat umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego – spotkanie z dietetykiem

7 listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się spotkanie beneficjentek projektu systemowego: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowie” z pracownikiem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej – Mirosławą Dobosz – specjalistką do spraw racjonalnego żywienia. Celem warsztatu było omówienie wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Na spotkaniu dietetyk omówiła piramidę żywieniową, a także zwróciła uwagę na oznakowanie żywności. Ważną sprawą jaką poruszyła to również sprawa śniadań dzieci młodzieży oraz jedzenia kupowanego jako tzw.„szybka przekąska”.

Pani Mirosława główną uwagę zwróciła na obecnie „modne” Junk food czyli tzw. jedzenie śmieciowe. Jest to określenie opisujące żywność tanią i łatwą w produkcji, ale ubogą pod względem dietetycznym, zawierającą tzw. puste kalorie. Często, chociaż nie zawsze słusznie, utożsamiana z pojęciem fast food. Producenci wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów w swojej ofercie fast foodów prócz „pustych kalorii” oferują także coraz częściej sałatki i surówki warzywne, które mogą stanowić dietę uzupełniającą.
Żywność typu junk food zazwyczaj zawiera dużo soli kuchennej, tłuszczu i cukru, a także dodatków sztucznych i barwników, takich jak glutaminian sodu lub tartrazyna, natomiast niewielkie ilości białka, błonnika, soli mineralnych i witamin.

Typowa żywność typu junk food to różnego rodzaju chrupki kukurydziane, popcorn, chipsy, frytki itp. Do tej grupy zaliczane są też napoje typu cola (Coca-Cola, Pepsi) o znacznej zawartości cukru, ale minimalnej lub zerowej zawartości innych niezbędnych dla organizmu ludzkiego składników. Warsztat okazał się być przydatny i potrzebny. Po spotkaniu Panie stwierdziły, że będą zwracać uwagę przy zakupie różnych produktów spożywczych oraz przy przygotowaniu posiłków dla członków rodziny.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztat umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego – spotkanie z dietetykiem
Skip to content