Warsztat wyjazdowy do Olsztyna

W dniach 30.06-02.07.2019 r. odbył się warsztat wyjazdowy do Olsztyna grupy 16-sto osobowej tj. uczestniczek grupy wsparcia rodzin wielodzietnych, terapeuty oraz pracownika socjalnego. W ramach wyjazdu zrealizowano  warsztat pt. „Praca z poczuciem winy”. Tematyka warsztatu wynikała z potrzeb uczestniczek grupy, które doświadczają poczucia krzywdy zarówno w procesie wychowywania dzieci jak i relacjach z innymi ludźmi. Wychowanie dziecka jest trudnym zadaniem  i nie ma rodzica, który by się ustrzegł od popełniania błędów. W takiej sytuacji pojawia się zwykłe poczucie winy – to nieprzyjemne odczucie, które informuje rodzica, że coś jest nie tak i skłania do zastanowienia się nad swoim postępowaniem. W czasie warsztatów zostały wykorzystane osobiste doświadczenia uczestników, otwartość członków grupy sprawiła, iż większość z nich odkryła wartości istotne dla siebie  tj. motywy, emocje i ważne relacje.

Po trudach pracy terapeutycznej odbyła się integracja grupy poprzez korzystanie z atrakcji kompleksu hotelowego oraz spędzanie czasu wolnego w sercu Warmii i Mazur.

Wyjazd został sfinansowany ze środków przeznaczonych na aktywizację grup samopomocowych oraz wkładu własnego uczestników warsztatów.

Warsztat wyjazdowy do Olsztyna
Skip to content