Warsztat wyjazdowy

W dniach 24-26.08.2018r. w Hotelu Augustovia w Przewięzi k/Augustowa odbył się warsztat wyjazdowy grupy wsparcia rodzin wielodzietnych działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie. Tematem prowadzonego warsztatu była komunikacja w rodzinie, podczas zajęć została omówiona aktualna sytuacja życiowa oraz przeanalizowano trudności w relacjach małżeńskich, partnerskich oraz relacjach rodzice – dzieci. Grupa pracowała nad procesem motywacyjnym w pogłębieniu więzi rodzinnych, kobiety uczyły się również dbania o swoje potrzeby i cele oraz troskę o najbliższych, nie zapominając o sprawianiu sobie drobnych przyjemności i akceptacji samej siebie.

Po trudach pracy terapeutycznej odbyła się całodniowa wycieczka Wilno-Troki, której koszt został pokryty ze środków własnych grupy. Podczas pobytu na Litwie grupa poznała najciekawsze zabytki miast m.in. Zamek Wielkich Książąt Litewskich na wyspie na jez. Galve w Trokach, Starówkę Wileńską, Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, Cmentarz na Rossie, Ostrą Bramę, Cerkiew Św. Ducha oraz Kościół Św. Anny. Podczas wyprawy nie zabrakło czasu wolnego na zakup pamiątek i spróbowania lokalnych potraw w tym cepelin, blin, chłodnika i kwasu chlebowego oraz kibinów- specjalności karaimów.

Warsztat wyjazdowy
Skip to content