Warsztaty kompetencji społecznych

W dniach od 12-14 lipca 2012 r. odbyła się sesja wyjazdowa – warsztat kompetencji społecznych w ramach uczestnictwa w Projekcie „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo”. W wyjeździe uczestniczyło 68 osób w tym 12 matek i 48 dzieci, a także kierownik GOPS, psycholog, 2 pedagogów i 4 pracowników socjalnych. Wyjazd miał na celu integrację grupy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, a także nabycie umiejętności społecznych. Zajęcia z dziećmi miały na celu integrację, prowadzono zajęcia z zakresu umiejętności współdziałania w zespole, zaprzyjaźniania się. Zajęcia służyły wzmocnieniu mocnych stron dzieci oraz zafunkcjonowania w grupie rówieśniczej.

 

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty kompetencji społecznych
Skip to content