Warsztaty „Profilaktyka Uzależnień”

W dniach 17-19.11.2017 r. w „Gościńcu Molo” w Mrągowie odbył się 3-dniowe warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień” dla uczestników Grupy Wsparcia Rodzin Wielodzietnych działającej przy GOPS w Goworowie. Warsztaty poprowadził terapeuta uzależnień zatrudniony w Punkcie ds. Uzależnień w Goworowie Pani Agata Podmostko. W trakcie warsztatów zostały podjęte m. in. tematy: „FAS – płodowy zespół alkoholowy”, „Edukacja w zakresie profilaktyki” oraz „Droga do uzależnienia”. Kobiety uzyskały podstawową wiedzę o uzależnieniach, w tym o istocie uzależnienia, rodzaju uzależnień, faz uzależnień, motywów sięgania po używki oraz uzyskały wiedzę na temat rodzaju narkotyków, symptomów zewnętrznych i wewnętrznych świadczących o uzależnieniu od środków odurzających, uczestnicy warsztatów zostali także zapoznani z „gadżetami” współtowarzyszącymi zjawisku narkomanii.

Spotkanie warsztatowe było również doskonałą okazją do pogłębienia więzi między uczestnikami grupy, a bogata baza noclegowa i mnóstwo atrakcji mazurskiego hotelu pozwoliły na aktywny wypoczynek od trosk dnia codziennego.

Warsztaty „Profilaktyka Uzależnień”
Skip to content