Warsztaty psychologiczne w Ciechocinku

Uczestnicy projektu (50 osób) w dniach 13-19.02.2011 r. w ramach aktywnej integracji uczestniczyli w warsztacie psychologicznym w Ciechocinku, podkreślającym wartość aktywnego trybu życia w każdym wieku, uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. W ramach warsztatu odbył się cykl szkoleniowy, na który składały się następujące bloki:

  1. Ja jako animator – prześledzenie predyspozycji do bycia animatorem: etyka, wartości i kompetencje społeczne; indywidualny plan rozwoju osobistego; umiejętności w zakresie  mediacji i negocjacji w środowisku.
  2. Mobilizowanie ludzi do działania – poznanie dlaczego ludzie chcą działać na rzecz swojej społeczności, motywacje i bariery dla społecznego działania; rozwijanie komunikacji w środowisku; organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych; inicjowanie i rozwój organizacji pozarządowych.
  3. Komunikacja i edukacja społeczna – pozyskiwanie umiejętności tworzenia kampanii społecznych nakierowanych na zmianę postaw; trening relacji międzyludzkich, budowanie zaufania społecznego.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość spotkania się z Klubem Seniora „Złoty wiek” w Aleksandrowie Kujawskim, wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania działalności chórów.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty psychologiczne w Ciechocinku
Skip to content