Warsztaty umiejętności społecznych

Dnia 8 października 2012 roku w ramach projektu systemowego pt. „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 12 uczestniczek i uczestników brało udział w warsztacie umiejętności społecznych. Warsztat przeprowadził Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Afrodyta w Ostrołęce.

Świadczenia na rzecz każdej uczestniczki warsztatu obejmowały: stylizację zgodną z typem urody i według potrzeb indywidualnych każdej kobiety z uwzględnieniem:

  • strzyżenia i farbowania
  • regulacji brwi, henny
  • manicure, pedicure
  • maseczki w zależności od rodzaju skóry
  • prezentacji, porad poświęconych wyglądowi zewnętrznemu kobiet

Warsztaty umiejętności społecznych

Salon posiada doświadczonych pracowników oraz nienaganną opinię wśród klientów, jak i konkurujących salonów fryzjerskich. Usługa była wykonana  na dobrym profesjonalnym poziomie. Wszystkie Pani były zadowolone z przeprowadzonej metamorfozy oraz porad dotyczących wyglądowi zewnętrznemu. W ramach zajęć z psychologiem w czasie warsztatu fryzjersko-kosmetycznego kobiety biorące udział w Programie pracowały nad przekroczeniem swoich kompleksów i urazów. Ćwiczenia podnoszące samoocenę i kontrujące urazy:

  1. Co mnie samej podoba się w wyglądzie zewnętrznym – moje atuty.
  2. Inni chwalą jedną z cech wyglądu zewnętrznego.
  3. Informacje zwrotne o zaletach każdej uczestniczki.
  4. Pamiątkowe kartki z wpisem „Cenię w Tobie”.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztaty umiejętności społecznych
Skip to content