Wilkasy – sesja wyjazdowa

W dniach od 25 do 27 lipca 2011 r. odbyła się sesja wyjazdowa psychologiczno-pedagogiczna do Wilkas w ramach uczestnictwa w Projekcie: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo″. W wyjeździe uczestniczyło 58 osób w tym  10 matek i 40 dzieci a także koordynator projektu psycholog, 2 pedagogów i 4 pracowników socjalnych. Wyjazd miał na celu integrację grupy, wzmocnienie poczucia własnej wartości a także nabycie umiejętności społecznych. Zajęcia z dziećmi miały na celu integrację, prowadzono także zajęcia  z zakresu socjometrii tj. pozycji w grupie rówieśniczej, umiejętności współdziałania w zespole, zaprzyjaźniania się. Zajęcia służyły wzmocnieniu mocnych stron dzieci oraz zafunkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Logotyp EU EFSProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wilkasy – sesja wyjazdowa
Skip to content