Wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnejStarostwo Powiatowe w Ostrołęce informuje, że z dniem 25 maja 2020 r. na terenie powiatu ostrołęckiego zostanie wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Zasady obowiązujące od 25 maja br. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego:

  1. Tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem mogą osobiście zgodnie z umówionym telefonicznie terminem skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.
  2. Otrzymanie terminu wizyty, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.
  3. Należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa.
  4. Porada prawna udzielana będzie osobie uprawnionej bez osób towarzyszących.
  5. Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób (to jest 2 metry) i pracowników urzędu.
  6. Po wejściu do lokalu, w którym udzielane są porady prawne należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący.
  7. Nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w urzędzie.
  8. W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w urzędzie nie będzie możliwa.
Wznowione udzielanie nieodpłatnych porad prawnych
Skip to content