Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie zaprasza osoby, które dostrzegają swój problem z używaniem alkoholu, leków czy narkotyków oraz osoby, które doświadczają przykrych skutków stosowania używek przez bliską im osobę.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W Punkcie mieszczącym się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, otrzymają Państwo:

  • fachową pomoc zmierzającą do zmiany niekorzystnej sytuacji,
  • informacje o możliwościach leczenia odwykowego,
  • wsparcie po zakończonej terapii odwykowej.

Poza tym Punkt zajmuje się zjawiskiem przemocy domowej, propagowaniem zdrowego stylu życia, profilaktyką uzależnień.

Od dnia 3 kwietnia 2017 r. punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie prowadzi Pani Agata Podmostko.

Poniedziałek – godz. 07:30-12:30

Wtorek – godz. 07:30-10:30

Kontakt
tel.: 29 7614015 lub 884 064 424
e-mail: podmostkoagata@gmail.com

Skip to content