Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Od 1 kwietnia 2020 roku dzieci oraz młodzież ucząca się do ukończenia 21. roku życia, mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych i psychoterapeutycznych. NFZ finansuje nowy rodzaj usług medycznych: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży”. Usługi te na I poziomie referencyjności są świadczone przez dwie placówki:

 1. Przychodnia Lekarska „Zdrowie”, 07-415 Olszewo-Borki, ul. 3 Maja 4
  tel. 29 761 35 00
  tel. 29 761 32 63
  tel. 506 350 323
 2. Fundacja „Promyk’’ Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci Młodzieży i Dorosłych, Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży, Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 7
  tel. 506 754 402
  tel. 600 075 752
  tel. 29 714 26 58
  tel. 506 115 195

Świadczeniodawca udziela świadczeń ambulatoryjnych oraz środowiskowych (również z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych) następującej grupie pacjentów:

 • dzieci poniżej 7. roku życia,
 • dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21. roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

Świadczenie skierowane jest zwłaszcza do dzieci i młodzieży z następującymi problemami:

 • zaburzenia psychiczne, lękowe i nerwicowe,
 • zaburzenia behawioralne i zachowania
 • zespoły uzależnienia,
 • obniżony nastój i niska samoocena,
 • problemy emocjonalne,
 • długotrwały stres w szkole, w domu.

W okresie pandemii rejestrować należy się drogą telefoniczną. Po ustaniu kwarantanny domowej będzie można zgłaszać się również osobiście do rejestracji placówki świadczącej usługi.

Skierowanie nie jest wymagane.

Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży
Skip to content