X Przegląd Piosenki Klubowej

Seniorzy z gminy Goworowo, zrzeszeni w trzech Klubach Seniora: „Jesienne Kwiaty” z Goworowa, „Rozmaryn” z Kunina oraz „Szlachetne Serca” również z Kunina, wzięli udział w X Przeglądzie Piosenki Klubowej, organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Spotkanie to dało możliwość zespołom do zaprezentowania swoich talentów muzycznych. Nasi seniorzy zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Serdecznie gratulujemy. Zdjęcia z występów w Baranowie można zobaczyć na stronie: https://zdjecia.moja-ostroleka.pl/a/15926/przeglad-muzyki-klubowej-w-baranowie

"X Przegląd Piosenki Klubowej"

Stypendium szkolne 2018/2019

Od 16 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie będą wydawane wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od 1 września 2018 r. do 15 września 2018 r. w godz. 7:30-15:30. w siedzibie Ośrodka. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać: 514,00 zł. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie wniosku,…

"Stypendium szkolne 2018/2019"

Wizyta na Farmie Iluzji w Mościskach

W dniu 15.06.2018 r. w ramach Dnia Rodziny odbył się wyjazd grupy 50-cio osobowej tj. uczestniczek grupy wsparcia rodzin wielodzietnych oraz ich dzieci do Farmy Iluzji w Mościskach. Kompleks to ponad 4 hektary wypełnione atrakcjami, które sprawiają że aktywny wypoczynek nabiera nowy wymiar. Dzieci odwiedziły Muzeum Iluzji, Magiczny Domek, zobaczyły Lewitujący Kran oraz przyjrzały się Niemożliwemu Trójkątowi. Spacer po Lasku Doświadczeń, wizyta w mini zoo i zabawy na Polu Dmuchańców dostarczyły wszystkim uczestnikom mnóstwo wrażeń…

"Wizyta na Farmie Iluzji w Mościskach"

Akademia Seniora

W dniu 20 lipca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie odbyło się pierwsze spotkanie z ekspertami, w ramach projektu „Akademia Seniora”. Prelekcje skierowane były do Seniorów z Gminy Goworowo. Wykłady wygłosili zaproszeni goście: Pani Eliza Gołębiewska – specjalista w zakresie promocji zdrowia w  Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce oraz Pani Marzena Święcicka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Kierownik GOPS w Goworowie pragnie serdecznie podziękować obu Paniom za przygotowanie i wygłoszenie interesujących wykładów.  

"Akademia Seniora"

Zaproszenie

W ramach Akademii Seniora, w dniu 20 lipca 2018 r. o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie, odbędzie się prelekcja przedstawiciela Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce po tytułem: „Jak zadbać o siebie, aby jak najdłużej być zdrowy i sprawnym” oraz spotkanie z przedstawicielem Posterunku Policji w Goworowie dotyczące sposobów dbania o bezpieczeństwo seniorów. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

"Zaproszenie"

Seniorzy w cyberprzestrzeni

W okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. dwudziestu czterech członków Klubu Seniora „Jesienne Kwiaty” z Goworowa wzięło udział w kursie komputerowym (100 godzin), w ramach projektu „Mazowiecka Akademia ICT” realizowanego przez Fundację Razem z Ostrołęki. W dniu 11 maja 2018r. wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin kończący kurs. Uroczyste wręczenie, przez przedstawiciela Fundacji Razem, Pana Piotra Kwiatkowskiego, certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu odbyło się 10 lipca 2018r. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

"Seniorzy w cyberprzestrzeni"

Dzień Rodziny w Kuninie

W dniu 1 lipca 2018 roku Klub Seniora „Rozmaryn” z Kunina, działający przy GOPS w Goworowie, zorganizował piknik z okazji  Dnia Rodziny. Członkowie Klubu świętowali wspólnie ze swoim koleżankami i kolegami z Koła Gospodyń Wiejskich z Lipianki, z Klubu Seniora „Jesienne Kwiaty” z Goworowa oraz z sąsiednich gmin, Klubu Seniora z Czerwina i Klubu Seniora „Strażnicy Tradycji” ze Chrzczanki, a także z zaproszonymi gośćmi. Poza wspólnym biesiadowaniem, wszyscy podziwiali występy gospodarzy, członków Klubu Seniora „Jesienne…

"Dzień Rodziny w Kuninie"

Nowy okres dla funduszu 2018/2019

Fundusz alimentacyjny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 3-8 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na…

"Nowy okres dla funduszu 2018/2019"

Nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Świadczenie wychowawcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 3-6 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres…

"Nowy okres świadczeniowy 2018/2019"

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019

Zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 2a-6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy…

"Nowy okres zasiłkowy 2018/2019"