Spotkanie z Mikołajem

W piątek 8 grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie miało miejsce spotkanie najmłodszych dzieci ze Świętym Mikołajem. W spotkaniu tym wzięły udział dzieci oraz ich rodzice. Mikołajkową zabawę poprowadzili pracownicy Ośrodka. W oczekiwaniu na spotkanie z wyjątkowym Gościem dzieci przygotowywały kolorowe rysunki o tematyce świątecznej, rozwiązywały łamigłówki oraz rebusy. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowany był poczęstunek. Punktem kulminacyjnym spotkania było oczywiście przybycie Świętego Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkimi prezentami. Dla Świętego…

"Spotkanie z Mikołajem"

Apel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie apeluje o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy. Ważna jest wrażliwość i szybka reakcja. Alarmujmy służby, że jakiś człowiek potrzebuje pomocy, żeby nie doszło do tragedii. Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie tel. 29 7614015 na numery alarmowe: 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne) Mazowiecki Urząd Wojewódzki – bezpłatna infolinia 987. Pracownicy Wojewódzkiego…

"Apel"

Akcja „Energetyczny tornister”

Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie serdecznie dziękują: Firmie PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 oraz Pani Iwonie Siwik Kierownikowi Wydziału PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa za pomoc na rzecz dzieci z gminy Goworowo poprzez zaproszenie do udziału w akcji „Energetyczny tornister”.

"Akcja „Energetyczny tornister”"

Energetyczny Tornister

W sierpniu 2017 r. GOPS w Goworowie otrzymał 29 „energetycznych tornistrów” z wyposażeniem (zeszyty, bloki rysunkowe, kolorowy papier do wycinania, kompletnie wyposażone piórniki, kredki, mazaki, farby, plastelinę, klej, nożyczki) od PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Warszawa dla uczniów rozpoczynających klasę pierwszą z terenu gminy Goworowo w roku szkolnym 2017-2018. 25 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste wręczenie plecaków w obecności Pani Wójt, Pani Kierownik GOPS oraz pierwszoklasistów i ich rodziców. Dzieci podchodziły…

"Energetyczny Tornister"

Produkty żywnościowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, iż ponownie będzie realizowany PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, skierowany do osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie. Po skierowania zainteresowane osoby zapraszamy od poniedziałku do piątku, godzinach 7:30-15:30 do GOPS w Goworowie. Produkty żywnościowe będzie można odbierać wraz ze skierowaniem w PKPS w Ostrołęce, ul. Przemysłowa 1,…

"Produkty żywnościowe"

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie informuje, iż rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby w okresie od września do grudnia 2017 roku zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie…

"Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach"

Punkt Informacji Obywatelskiej

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie powstanie Punkt Informacji Obywatelskiej. Głównym celem Punktu jest: udzielanie bezpłatnych i bezstronnych porad, wskazywanie możliwości rozwiązań problemu, informowanie mieszkańców o ich prawach i uprawnieniach, wspieranie obywateli w samodzielnym podejmowaniu decyzji, współpraca z lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, zbieranie informacji na temat potrzeb i problemów lokalnych. Zadaniem Punktu Informacji Obywatelskiej jest przede wszystkim przybliżenie w łatwy i przystępny sposób informacji czy też praw,…

"Punkt Informacji Obywatelskiej"

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Szanowni Państwo, uprzejmie informujmy, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

"Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa"