Praca dla fizjoterapeuty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie poszukuje fizjoterapeuty na umowę zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Praca dla fizjoterapeuty” osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, ul. Ks. Stanisława Dulczewskiego 1A, 07-440 Goworowo, w godz. 7:30-15:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do siedziby GOPS w Goworowie) do dnia 14.03.2024 r.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze
Klauzula informacyjna

Praca dla fizjoterapeuty
Skip to content