Nowe formularze wniosków!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O…

"Nowe formularze wniosków!"

Uwaga! Zmiany zasad ubiegania się o świadczenia!

W związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o…

"Uwaga! Zmiany zasad ubiegania się o świadczenia!"

Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Od 1 sierpnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie Dział Świadczeń Rodzinnych  pokój nr 6 rozpoczyna przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne, a od 1 września 2017 r. o stypendia szkolne. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która zapewni Państwu komfort ubiegania się o świadczenia, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić czas. NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW! Pamiętajcie Państwo, że przyjmowanie wniosków rozpoczynamy dużo wcześniej, jeszcze w trakcie wypłacania…

"Złóż wniosek na nowy okres świadczeniowy 2017/2018"