Seniorzy w cyberprzestrzeni

W okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. dwudziestu czterech członków Klubu Seniora „Jesienne Kwiaty” z Goworowa wzięło udział w kursie komputerowym (100 godzin), w ramach projektu „Mazowiecka Akademia ICT” realizowanego przez Fundację Razem z Ostrołęki. W dniu 11 maja 2018r. wszyscy uczestnicy pomyślnie zdali egzamin kończący kurs. Uroczyste wręczenie, przez przedstawiciela Fundacji Razem, Pana Piotra Kwiatkowskiego, certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu kursu odbyło się 10 lipca 2018r. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Seniorzy w cyberprzestrzeni
Skip to content