Warsztat kreatywności w ramach projektu

W dniach 22-24 września 2014 r. beneficjentki i realizatorzy projektu systemowego: „Program aktywizacji kobiet nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi w gminie Goworowo” uczestniczyli w warsztacie kreatywności. Podczas 3-dniowego warsztatu uczestniczki miały zajęcia z panią psycholog. Warsztat kreatywności służył rozbudzeniu pasji i radości. Jego celem było zainspirowanie do doświadczania „nowego” sposobu myślenia o sobie i innych, wyrażone emocje wpłynęły na udział w procesie tworzenia nowej jakości w podejściu do swojego życia. W trakcie warsztatu beneficjentki projektu miały okazje poznać „Śladami Ojca Mateusza” okolice Sandomierza, zwiedzić rynek starego miasta w Kazimierzu Dolnym, a także pospacerować po Zespole Pałacowo-Parkowym Zamoyskich w Kozłówce.

Logotyp EU EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warsztat kreatywności w ramach projektu
Skip to content