Praca dla fizjoterapeuty

Zdjęcie przedstawia kobietę i mężczyznę trzymających ręce na niebieskiej piłce ćwiczeniowej w sali terapeutycznej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie poszukuje fizjoterapeuty na umowę zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goworowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Praca dla fizjoterapeuty” osobiście w siedzibie Gminnego

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 63648,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Logotyp programu realizowanego ze środków budżetu państwa

W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Goworowo w kwocie 179461,86 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie będzie realizował Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek Osłonowy dla polskich rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goworowie przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego (wzór wniosku zgodny z ogłoszonym rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego). Prosimy o

Skip to content