Mieszkańcy Gminy Goworowo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Was wszystkich, którzy zdecydowali się na własną rękę przyjąć pod swój dach uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy o przekazanie do naszego Ośrodka następujących informacji:

  • Gdzie znajdują się uchodźcy?
  • Jaka jest ich liczba?
  • W jakim są wieku?
  • Od kiedy są na terenie Gminy Goworowo?

Informacje te można przekazywać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie pracownikom lub na telefon i e-mail: 29 761 40 15, kancelaria@gops.goworowo.pl

Dane te są nam niezbędne do raportowania do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ale przede wszystkim ułatwią nam dotarcie do wszystkich potrzebujących pomocy. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 01.03.2022 r. rodziny przyjmujące pod swój dach osoby potrzebujące pomocy z Ukrainy nie mają możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Pomoc może być kierowana tylko i wyłącznie do uchodźców.

Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy?

Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy?

Mieszkańcy Gminy Goworowo!
Skip to content